.
                        
منوي اصلي
 فروغ محفل روح الله
»    آشنايي با محفل
 ارتباط با پايگاه
 
صفحات سايت
نام صفحهVISITS
 کلمات عارفانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی[848]
 اشتراكات امام و رهبري[1088]
 كتاب ولايت[1319]
 تازه ها و مقالات[1476]
 امام * انقلاب * رهبري[1646]
 اسوه ذكاوت[1039]
 فهرست مقالات استاد[1622]
 آثار نوشتاري استاد[2409]
 سرگرمي و آموزشي[2034]
 منشور پايگاه[2452]

نمايش آرشيو صفحات

لینک دوستان

سروش مهتاب

تمام لينك ها

لينكستان
فروغ مهتاب


ندای بشیر


کیمیای وصال


تجلی مهتاب


دفتر نشر آثار مقام معظم رهبري


دفتر مقام معظم رهبري


رياست محترم جمهور


نشريه سراسري تجلي


با مهتاب


شکر مهتاب


مهر مهتاب


فروغ رحمان


باران رحمت


پیام مهتاب


بهشت مهتاب


جدیدترین تصاویر


 
 
اشتراكات امام و رهبري
 
 


تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
بازكاوي ابعاد شخصيت حضرت امام خميني(س) و رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر رويكرد مشابهت هاي ديني، سياسي و اجتماعي

 بيست سال از انتخاب قاطع حضرت آيتا... خامنهاي (مدظلهالعالي) توسط مجلس خبرگان در روز چهاردهم خرداد 1368 مي گذرد. اين انتخاب فرخنده، ضمانت بخش و تداوم دهنده آرمانهاي انقلاب، ارزشهاي اصيل اسلامي، استمرار خط امام خميني(ره) بالندگي و پويايي و اقتدار انقلاب اسلامي بود.


درباره معمار كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي كه با «انقلاب اسلامي» به «مرد قرن» و «پديده خميني» معروف شدند، گفتنيها فراوان است.


حضرت امام(ره) سه جلوه مهم از رهبري در انقلاب را برخوردار بودند: مرجعيت ديني، فرماندهي كل قوا و رهبري سياسي. اين سه مولفه از او يك رهبر فراكاريزما ساخته بود.


انديشه سياسي امام متكي بر سه محور نفي سلطنت، تبيين نظريه ولايت فقيه و نقد مشروطيت در حوزه كنار گذاشتن روحانيت، استوار بود.

مردمي كردن مبارزه سياسي، مذهبي كردن مبارزه، حفظ اتحاد و انسجام و پرهيز از اختلافات و بالاخره پرهيز از اعمال مشي مسلحانه را بايد از مهمترين روش ها و استراتژيهاي مبارزه سياسي حضرت امام(ره) برشمرد.

امام در مقام تئوريسين و نظريه پرداز انقلاب، استاد بسياري از رهبران انقلاب از جمله حضرت آيتا... خامنه اي(مدظلهالعالي) بودند. امام با انقلاب اسلامي دنيا را تكان دادند و به مشهورترين چهره جهاني در سالهاي پاياني قرن بيستم تبديل شدند.

اگر تحــولات نظام جمهــوري اسلامي را از ابتدا تاكنون به چهــار دوره: دوره انتقـــال قــدرت (1362-1357)، دوره تثبيت (1368-1362)، دوره بازســازي (1376-1368) و بالاخره دوره توسعه سياسي (از 1376 تاكنون) تقسيم كنيم، رهبري و حيات حضرت امام(ره) در دو دوره اول و دوم بوده است.

درگيريهاي داخلي، تجزيه طلبي ها، كودتاها، آغاز جنگ تحميلي، رفراندوم قانون اساسي، همه پرسي جمهوري اسلامي، تسخير لانه جاسوسي در سيزدهم آبان 1358 و بحران گروگانگيري، تشكيل شوراي انقلاب، تشكيل دولت موقت بازرگان و استعفاي آن، عزل بني صدر بهعنوان اولين رييسجمهور، ترورهاي منافقين و حادثه انفجار حزب جمهوري اسلامي و رياست جمهوري، شهادت رهبران انقلاب از جمله استاد شهيد مرتضي مطهري، تعطيلي دانشگاهها و آغاز انقلاب فرهنگي، پذيرش قطعنامه 598 و آتشبس ايران و عراق، محاصره اقتصادي ايران، عزل آيتا... منتظري از قايم مقامي رهبري و... را مي توان از مهمترين حوادث و رخدادهاي دوران رهبري حضرت امام خميني(ره) برشمرد.

در حاليكه حضرت آيتا... سيدعلي خامنه اي(مدظلهالعالي) از پيشگامان انقلاب اسلامي و نهضت اسلامي پانزدهم خرداد به رهبري حضرت امام بودند، اما به هنگام رهبري، شاگردي حضرت امام(ره) را از بزرگترين افتخارات حيات خود مي دانند.

معظم له در زمان حيات امام(ره) نماينده ايشان در شوراي عالي دفاع و با حكم حضرت امام(ره)، امام جمعه تهران بودند.

انتخاب آيتا... خامنهاي كه با راي قاطع مجلس خبرگان رهبري در چهاردهم خرداد 1368 به جانشيني حضرت امام برگزيده شدند، بهدليل درس آموزي استكبار از جايگاه و شأن حضرت امام بهوسيله امپراطوري رسانهاي و بنگاههاي سخن پراكني و شبكههاي ماهوارهاي در بايكوت خبري جهاني قرار گرفت تاانديشه ها، افكار و نظريات اين رجل الهي چون سلف صالح، بنياد استكبار را نلرزاند.

اين در حالي است كه الطاف الهي همواره شامل حال رهبر بوده و هست و امروز مردم جهان، تشنه افكار وانديشههاي ايشان هستند.

از سوي ديگر، دوران رهبري آيتا... خامنهاي مقارن با دوران بازسازي اقتصادي و نيز توسعه سياسي بوده است.

رياست جمهوري هشت سالههاشمي رفسنجاني و سياستهاي تعديل اقتصادي، رياست جمهوري هشت ساله سيدمحمد خاتمي و سياستهاي توسعه سياسي، عملياتي كردن صلح ايران و عراق، تشكيل رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايي كردن فعاليتهاي شوراي بازنگري قانون اساسي كه براساس آن قيد مرجعيت از شرايط رهبري حذف و تمركز اختيارات به رييسجمهور اعطا شد، پست نخستوزيري حذف و شوراها چون شوراي عالي قضايي نيز منحل گرديد.

حادثه يازده سپتامبر در آمريكا، حوادث هجدهم تير 1378 دانشگاه، اشغال عراق و افغانستان، جنگ آمريكا عليه صدام در خليج فارس و بحرانها و چالشهاي متعدد ديگر را بايد در زمره رخدادهاي اين دوران برشمرد. يكم) اشتراك در گفتمان امام و رهبري نقش بي بديل در فرهنگ سازي، رفتارسازي و نهادينه كردن ارزشها و مقابله با چالش ها و بحرانها داشته است.

گفتمان اصولگرايي رهبري همان گفتمان انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) است. اگر محور گفتمان انقلاب اسلامي در حيات حضرت امام خميني(ره)، «دفاع مقدس و ارزشها» بود، محور گفتمان اصولگرايي رهبري، «عدالت خواهي و فسادستيزي» بوده است.

در ميان عناصر و مولفههاي مشترك اين گفتمان ها، مواردي چون: آخرتگرايي، دنياگريزي، خداباوري، مردم سالاري، شهادت طلبي، ايثارگري، شجاعت، خرد جمعي، مخالفت با استبداد راي و يكه سالاري، شايسته سالاري امور، تقدم منافع جمعي بر منافع فردي و باندي، بيگانه ستيزي و استكبارستيزي، تولي و تبري (دوست و دشمن شناسي) توكل، اخلاص، توانستن، مقابله با جمود و تحجر و تجديدنظرطلبي و... را بايد مورد تاكيد قرار داد.

دوم) در راهبردها و استراتژيهاي امام(ره) و رهبري، اشتراكات جالبي وجود دارد. امام راهبرد جنگ را با نامگذاري دفاع مقدس، بعد ارزشي و اعتقادي و جهادي دادند.

آن را جنگ حق و باطل ناميدند و نبرد را صبغه كاملا ايدئولوژيك بخشيدند. اگر چه امام، سالها را چون رهبري نامگذاري خاص نمي كردند، اما در طول هشت سال جنگ ظالمانه، اولويت را به آن دادند و همه نيروها، امكانات و ظرفيت كشور را به سمت آن بسيج كردند.

هرچند در نگاه راهبردي امام «روز جهاني قدس» براي بسيج اسلام و جهان بشريت عليه اسراييل بود؛ اما با اين همه، هنگامي كه برخي نغمه ها در دوران جنگ در راستاي بسيج مردم جهت دفاع از قدس و جنگ با اسراييل مطرح شد، امام فرمودند: «راه قدس از كربلا مي گذرد

بيشك دستاوردهاي بزرگ كنوني انقلاب مرهون نگاه راهبردي امام و رهبري است.

تكيه بر نيروهاي خودي، تبديل هر ناممكن به ممكن و اينكه «ما مي توانيم»، لزوم چاره انديشي براي اقصاد بدون نفت، تاكيد بر هوش و استعداد ايراني و توانايي رسيدن به مدارج و قلههاي رفيع علم و دانش، اهتمام بر نظم و انضباط، وجدان كاري، آزادي، مردم سالاري، جمهوري اسلامي و... را بايد از عناصر و مولفههاي مشترك در استراتژي و راهبرد امام و رهبري برشمرد.

اگر امام جنگ را نبرد حق و باطل مي دانستند و نبرد تا رفع فتنه در جهان و نابودي صدام را مقصد نهايي برمي شمرند، مقام معظم رهبري با سقوط صدام و روي كار آمدن حكومت مردمي در عراق، حمايت از ملت مظلوم عراق و همكاري براي سازندگي را راهبرد سياست خارجي قرار دادند.

پس از جنگ سيوسهروزه كه مصاف نفس گير حزبا... لبنان و ارتش اسراييل با حمايت استكبار بود، رسانههاي غربي اعتراف كردند كه اينها از ثمرات انقلاب اسلامي و سيدحسن نصرا... كه شاگرد آيتا... خامنهاي است، حاصل شده است.

سوم) امام و رهبري هر دو بر مقوله «فرهنگ» بهعنوان اولويت ها تاكيد داشتند. امام «فرهنگ را پايه شقاوت و سعادت يك ملت» مي دانستند و رهبري «فرهنگ را فضاي تنفس براي جامعه» برشمردند.

اين اقدام در برابر چالشهاي نظري كه فرهنگ را عنصري دست چندم در برابر توسعه اقتصادي و سياسي قلمداد ميكردند، ارايه شد.

اوج بحرانها و چالشهاي داخلي دوره امام در كودتاها، تجزيه طلبي ها، خودمختاري ها، ترورهاي سازمان منافقين، بحران سازي ليبرال ها و فتنه باند مهديهاشمي و ارتباط با آيتا... منتظري كه قايم مقام رهبري بود، قرار داشت.

تدبير و طراحي امام براي مقابله با اين بحرانها و خنثي كردن آن، همراه با اطلاع رساني، روشنگري و دعوت ضمن موعظه بود. آنگاه كه پاسخ مناسب دريافت نميشد، نكوهش و هشدار بود. در مرحله سوم، دعوت و فراخوان از مردم براي مقابله با توطئه ها بود.

امام بارها و بارها منافقين را نصيحت و موعظه كردند كه به دامن اسلام برگردند.

آنگاه كه منافقين دست به اسلحه بردند، مبارزه مسلحانه و ترور مردم و مسئولان را پيشه كردند، امام فرمودند: «خطر منافقين از كفار بدتر است.» و يا هنگامي كه جبهه ملي لايحه مجازات اسلامي يا همان «قصاص» را غيرامروزي، غيربشري و اجراناپذير برشمرد، امام جبهه ملي را «مرتد» اعلام كرد و مردم را براي مقابله با آنها به خيابان فرا خواند.

در جريان آقاي منتظري، بارها و بارها با نصيحت و موعظه و تذكر مبني بر «اصلاح بيت» و لزوم «جداسازي مرزها» سخن گفتند و هنگامي كه مشاهده كردند منتظري راه ديگري را در پيش گرفته است، «فرمان عزل» وي را صادر كردند و به برخي از سران نظام فرمودند: «اين غايله را بايد من در زمان خودم حل كنم وگرنه ده سال بعد مشكلاتي ايجاد خواهد كرد

بهرغم اين دورانديشي، درست ده سال پس از عزل منتظري از قايم مقامي رهبري توسط حضرت امام خميني(ره)، شاهد غايله ديگري از وي بوديم كه رهبري با سرپنجه تدبير و حضور مردم آن را حل كردند.

علاوهبراين، بايد از مسئله هسته اي، راديكاليسم سياسي برآمده از دوم خرداد 1376 از جمله حادثه كوي دانشگاه در هجدهم تير 1378 كه رهبري آن را «جفا به دانشجو و ضربه از پشت بر خود» تعبير كردند، ياد كنيم.

فراموش نكنيم راديكاليسم سياسي، محصولي تلخ از حماسه دوم خرداد بود. تحصن نمايندگان مجلس ششم، استعفاي استانداران، وزرا و مقامات دولتي در حمايت از تحصن نمايندگان، كنفرانس برلين و حضور جمعي از سياسيون و بهاصطلاح روشنفكران و همراهي با ضدانقلاب عليه جمهوري اسلامي را بهعنوان شاهد مثال مي توان بيان كرد.

رهبري تلاش كرد چون مقتداي خويش حضرت امام(ره)، با نصيحت و موعظه، راديكاليسم و افراطي گري را به حاشيه براند، اما افسوس كه گوش شنوايي در كار نبود. كار بهجايي رسيد كه حجتاشتراكات امام و رهبري